Důležité termíny

do 1. 5. 2019příjem přihlášek firem
do 20. 5. 2019
prodlouženo do 25. 5. 2019
příjem abstrakt
do 15. 6. 2019příjem přihlášek k účasti se sníženým registračním poplatkem
do 15. 7. 2019příjem přihlášek k ubytování
do 22. 8. 2019storno registrace