Návštěva laboratoří

Ústav klinické biochemie a hematologie LF UK a FN v Plzni-Lochotíně

Neděle, 22. září 2019 od 11.00 – 13.00 hod
Kontaktní osoba: Mgr. Magdalena Žánová, tel. 773 199 103
Adresa: Fakultní nemocnice, alej Svobody 80, Plzeň-Lochotín

Popis cesty do laboratoří:
Přes hlavní bránu do FN, po schodech dolů, pod nimi doprava.
Vchod „C“ je pod spojovacím mostem mezi dvěma pavilony - je nad ním velký nápis „Centrální příjem“. Z vchodu „C“ vyjít o 1 patro do 2. nadzemního podlaží, kde je příjem biologického materiálu se zvonkem.

Parkování:
4 hodiny zdarma na parkovišti FN Plzeň