Organizátoři / Výbory

Pořádá

logo-sjezd

Pod záštitou

International Federation of Clinical Chemistry and Laboratory Medicine

IFCC-logo

European Federation of Clinical Chemistry and Laboratory Medicine

EFLM-logo

Bc. Josefa Bernarda
hejtmana Plzeňského kraje

logo-plzensky-kraj

Mgr. Martina Baxy
primátora města Plzně

Plzen_mesto

MUDr. Václava Šimánka, Ph.D.
ředitele Fakultní nemocnice v Plzni

FN_logo

prof. MUDr. Jindřicha Fínka, Ph.D., MHA
děkana LF UK v Plzni

logo_UK-Plzen

Předseda sjezdu

prof. MUDr. Jaroslav Racek, DrSc.

Vědecký výbor

Mgr. Martina Bunešová
RNDr. Dagmar Gotzmannová
MUDr. Petr Kocna, CSc.
RNDr. Alena Krnáčová
prof. MUDr. Michal Kršek, CSc.
MUDr. Petr Kubáč
MUDr. Pavel Malina, Ph.D.
MUDr. Richard Pikner, Ph.D.
prof. MUDr. Jaroslav Racek, DrSc.
MUDr. Daniel Rajdl, Ph.D.
doc. Ing. Drahomíra Springer, Ph.D.
Ing. Jaroslava Vávrová, Ph.D.
prof. MUDr. Tomáš Zima, DrSc.

Organizační výbor

prof. MUDr. Jaroslav Racek, DrSc. – předseda
Petra Bystřická
MUDr. Petr Kocna, CSc.
Mgr. Peter Lajoš
MUDr. Vlasta Petříková
MUDr. Daniel Rajdl, Ph.D.
Monika Šenderová
Ing. Jaroslava Vávrová, Ph.D.
Ing. Jana Ženková