ico-checklist

Zaregistrujte se

registrace se sníženým poplatkem do 15. 6. 2019

Informace a poplatky
ico-bed

Ubytujte se

do 15. 7. 2019

Nabídka hotelů
ico-slide

Pošlete abstrakt

do 20. 5. 2019 prodlouženo do 25. 5. 2019

Jak připravit abstrakt?

Vážené kolegyně, vážení kolegové, milí přátelé,

dovolte, abych Vás přivítal jménem výboru České společnosti klinické biochemie i jménem organizačního výboru na XIV. celostátním sjezdu České společnosti klinické biochemie. Je pro mě ctí a potěšením, že po osmi letech se tato významná událost opět koná v Plzni. Plzeň je sídlem Lékařské fakulty Univerzity Karlovy, Fakultní nemocnice a řady dalších zdravotnických zařízení i Fakulty zdravotnických studií Západočeské univerzity. Věřím, že se sjezdu zúčastní i studenti těchto fakult a zdravotničtí pracovníci ostatních laboratorních i klinických oborů – budou srdeční vítáni.

Výbor České společnosti klinické biochemie vybral šest aktuálních témat a je na garantech jednotlivých bloků, aby získali skutečné odborníky v daných oblastech. Budeme se snažit, aby se na přednáškách podíleli i kolegové z klinických oborů a přinesli nám tak pohled na laboratorní diagnostiku z jejich strany – vždyť právě vzájemné porozumění a spolupráce s klinickými kolegy přináší pacientovi největší užitek.

Byli bychom rádi, kdyby přednášky vyvolaly diskusi a staly se inspirací pro naši práci. Diskusi ostatně mohou vyvolat i další problémy, kterými náš obor žije: namátkou jmenuji akreditace, vzdělávání, personální zajištění, kompetence jednotlivých pracovníků klinické biochemie a další. Odborný program doplňují plenární přednášky zahraničních řečníků, desítky plakátových sdělení a tradičně i výstava firem a firemní workshopy. Sjezdu se zúčastní i zástupci Slovenské společnosti klinické biochemie. Abstrakta přednesených či vystavených prací tradičně vyjdou jako součást třetího čísla časopisu Klinická biochemie a metabolismus.

Konání sjezdu bude příležitostí pro ocenění těch pracovníků oboru, kteří přispěli k dobrému jménu ČSKB doma i ve světě. Sjezd je důležitým místem nejen pro odborné bloky a přednášky, ale také pro společenská setkání a neformální diskuse s kolegy a přáteli. Věřím, že připravený společenský program, tentokráte v prostorách známé restaurace Na Spilce, k přátelské a kolegiální atmosféře patřičně přispěje. Přeji si, aby se Vám odborný i společenský program líbil a aby se „plzeňský“ sjezd zařadil k úspěšným akcím ČSKB.

Profesor_Racek

prof. MUDr. Jaroslav Racek, DrSc.

předseda České společnosti klinické biochemie ČLS JEP
předseda organizačního výboru XIV. sjezdu ČSKB