Informace a poplatky

Jak se registrovat?

Žádáme účastníky, aby použili on-line registraci. Každý účastník sjezdu musí být řádně zaregistrován a musí mít uhrazený odpovídající registrační poplatek. Pouze pozvaní hosté, čestní členové, členové výboru ČSKB, koordinátoři bloků a přednášející jsou osvobozeni od platby registračního poplatku.

Členové ČSKB se mohou ucházet o finanční podporu své účasti na sjezdu z prostředků ČSKB. Podrobnosti lze získat webových stránkách ČSKB www.cskb.cz.

Přednášející v jednotlivých blocích neplatí registrační poplatek a mají nárok na 1 noc v hotelu zdarma.
Autoři posterů platí plnou registraci i ubytování.
Společnou večeři 23. 9. 2019 platí všichni účastníci sjezdu.

POPLATKYdo 15. 6. 2019od 15. 6. 2019 a na místě
Člen ČSKB1 700 Kč1 900 Kč
Ostatní2 000 Kč2 200 Kč
Účastníci do 35 let1 300 Kč1 500 Kč
Společná večeře 23. 9. 2019350 Kč400 Kč

Registrační poplatek zahrnuje:

  • účast na vědeckém jednání a doprovodné výstavě
  • materiály sjezdu (program, sborník abstrakt)
  • osvědčení o účasti
  • jmenovku
  • kongresovou tašku
  • uvítací občerstvení 22. 9. 2019
  • občerstvení o přestávkách

Způsob platby

Úhradu proveďte laskavě jedním z těchto způsobů:

  • bankovním převodem na účet

Congress Business Travel s.r.o.
č. účtu 1942073339/0800
(u České spořitelny, Václavské nám. 16, Praha 1)

  • kreditní kartou

Jako variabilní symbol vždy uvádějte č. 306, u každé platby musí být uvedeno jméno osoby, za kterou je platba provedena. Podrobnosti o provedení platby najdete na on-line registračním formuláři. Pokud požadujete vystavit zálohovou fakturu, kontaktujte organizační sekretariát.

Storno registrace

Zruší-li účastník svou registraci písemně do 22. 8. 2019, vrátí sekretariát uhrazenou částku -20 % za administrativní výdaje. Po tomto datu již není možno platbu vrátit, sekretariát však zašle veškeré materiály sjezdu na adresu účastníka.

Registrační hodiny

22. 9. 2019 – neděle13.00 – 19.00
23. 9. 2019 – pondělí8.00 – 17.00
24. 9. 2019 – úterý8.00 – 14.00